ประกันสังคม เผย ประกาศลดอัตราเงินสมทบปี 2555 มีผลบังคับใช้แล้ว


ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : งานบริหารและธุรการ กองแนะแนว สหกิจศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 7631

 สำนักงานประกันสังคม  เผย ปี 2555 ลดอัตราเงินสมทบนายจ้าง และผู้ประกันตน ม.33 และม.39 เป็นระยะเวลา 1 ปี ประกาศในกฎกระทรวง มีผลบังคับใช้แล้ว

ทั้งนี้ มีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด/สาขา ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.sso.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์    

ข่าวล่าสุด

ประกันสังคม แจ้ง ลดเงินสมทบนายจ้าง ผู้ประกันตน ม.33 และม.39 ครึ่งปีหลัง ก.ค. - ธ.ค. 55

1/1/2557 0:00:00
7141

สำนักงานประกันสังคมประชาสัมพันธ์ การเปรียบเทียบสิทธิของผู้ประกันตน มาตรา 33 และ มาตรา 39

1/1/2557 0:00:00
7410

ประกันสังคม เผย ประกาศลดอัตราเงินสมทบปี 2555 มีผลบังคับใช้แล้ว

1/1/2557 0:00:00
7632

กฎกระทรวง กำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ.2555

1/1/2557 0:00:00
8541

ประกันสังคมเพิ่มสิทธิกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษา รพ.อื่นได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

1/1/2557 0:00:00
5969

ประกันสังคมทำไม...?

1/1/2557 0:00:00
5657

น่ารู้...สิทธิประโยชน์บริการทางการแพทย์ กองทุนประกันสังคมและกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

3/10/2554 16:52:43
5823

ข่าวสารประกันสังคม ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2554

3/10/2554 15:58:20
6318

แจ้งย้ายที่ทำการ

5/12/2553 15:24:26
5527

เตรียมรับการตรวจกิจกรรม 5ส.

8/5/2553 18:11:46
5724